dokter raes


Beste patiënt,
Dokter Raes zal om medische redenen afwezig zijn van 13 september 2022 tot en met 27 september 2022.
In deze periode zal haar collega Dokter Roest spreekuur doen op maandag en op vrijdagochtend voor dringende zaken.
U kan hiervoor enkel telefonisch een afspraak maken. Dank voor uw begrip.

De praktijk zal in die periode telefonisch bereikbaar zijn op maandag en dinsdag van 8u30 tot 13uur en van 14uur tot 16 uur.
Ook op vrijdagvoormidaag van 8u30 tot 13uur.

PRAKTIJK

Dokter Raes houdt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag spreekuur.  Vrijdag is gereserveerd voor ingrepen.

In overeenstemming met de wet op de 'Privacy', informeert uw arts u dat voor de optimale opvolging van uw gezondheid, uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de “General Data Protection Regulation” van kracht sinds 25 mei 2018.

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie- en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren. Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken.

Weet ook dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medisch-legale regelgeving.

Verbouwing en interieur door binnenhuisarchitecte
Sofie Raes, Urban Dots - www.urbandots.be