dokter raes

PRAKTIJK

Dokter Raes houdt op maandag, dinsdag om de 14 dagen, woensdag, donderdag en vrijdag spreekuur in haar eigen praktijk, Lindendreef 61 Hoogstraten. Op dinsdag om de 14 dagen is zij werkzaam in de groepspraktijk Ganzenkuil, Antwerpsesteenweg 169 Malle.

In overeenstemming met de wet op de 'Privacy', informeert uw arts u dat voor de optimale opvolging van uw gezondheid, uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de “General Data Protection Regulation” van kracht sinds 25 mei 2018.

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie- en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren. Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken.

Weet ook dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medisch-legale regelgeving.

praktijk
praktijk
praktijk
praktijk
praktijk

Verbouwing en interieur door binnenhuisarchitecte
Sofie Raes, Urban Dots - www.urbandots.be